Traditionell kinesisk medicin

Traditionell kinesisk medicin (tcm) är ett samlingsnamn och består av en rad olika behandlingsmetoder såsom:

 • Akupunktur (Kropp/öron)

 • Örtmedicin

 • Moxabehandling

 • Tuinamassage

 • Koppning

 • Guasha

 • Qi-gong

0730-229 866

Meny

Hem Kinesisk medicin Behandlingsområden Utbildningar Kontakt Omdömen

Om kinesisk medicin

Tcm är inte enbart dessa behandlingsmetoder utan en hel filosofi egentligen. En holistisk metod vars ursprung blickar flera tusen år tillbaka i historien. Uttrycket som används är qi vilket ses som livskraft. Liv är rörelse och rörelse är qi. Den kraft som cirkulerar i universum cirkulerar så inom oss.

För att vi ska vara fria från obalanser och tillstånd ska qi flöda fritt och obehindrat inom oss. Vi behöver även besitta en balans mellan universums två motpoler, yin och yang, för att uppleva en hälsosam tillvaro. Då vi upplever ohälsa på något vis betyder det att vi drabbats av någon form av störning i vårat qi flöde. 

Att qiflödet störs beror ofta på emotionella orsaker och stress men kan även bero på för lite/för mycket eller fel intag av viss föda och dryck. Kan även störas genom yttre påverkan via vind, hetta, kyla, fukt eller torka samt genom trauman. Det är när vi går emot naturens lagar som obalanser uppstår. Detta kan man via tcm balansera, ställa till rätta och ge rätt förutsättningar till att åter uppnå en hälsobalans.

Akupunktur

I mitt tänk som akupunktör utgår mina behandlingar från en helhetssyn. Synsättet grundar sig i just den traditionella kinesiska medicinen där kropp och själ ses som ett och att man måste se och behandla hela människan. Jag tar hänsyn till varje persons individuella historia och anpassar behandlingen därefter. Min strävan är att kunna behandla de bakomliggande orsakerna till olika tillstånd och obalanser - inte enbart dämpa symptom.

Jag vill hjälpa människor till att kunna hjälpa sig själva. Detta genom att skapa en ökad kunskap och förståelse för sin egen helhetshälsa. Mitt syfte är att, tillsammans med människan och naturens lagar, skapa rätt förutsättningar för en mer harmonisk, hälsosam och smärtfri tillvaro för den unika individen. Därav är även livsstils- och hälsorådgivning en viktig del i behandlingen.

Att qiflödet störs beror ofta på emotionella orsaker och stress men kan även bero på för lite/för mycket eller fel intag av viss föda och dryck. Kan även störas genom yttre påverkan via vind, hetta, kyla, fukt eller torka samt genom trauman. Det är när vi går emot naturens lagar som obalanser uppstår. Detta kan man via tcm balansera, ställa till rätta och ge rätt förutsättningar till att åter uppnå en hälsobalans.

Att få kunna göra skillnad för någon annan människa är verkligen en stor gåva.
Finner mitt yrke som ett stort och magiskt privilegium och jag älskar varje sekund av det.

Öronakupunktur

Jag använder mig även av öronakupunktur i mina behandlingar. Det är en metod där man stimulerar punkter i örat för att det ska ge effekter i andra delar av kroppen. Alla våra kroppsdelar, organ och funktioner finns representerade i en punkt eller zon i våra öron. Genom denna metod kan man behandla och förebygga sjukdomar/obalanser samt lindra smärta.

NADA

NADA modellen innefattar en punktkombination av fem bestämda punkter i vardera öra. Detta är en metod som till en början användes för att behandla abstinens. Idag används också NADA vid olika former av beroenden men även vid behandling av följande tillstånd här nedan. Detta tack vare sin lugnande, avstressande och rogivande effekt.

 • Stressrelaterade tillstånd

 • Psykisk ohälsa

 • Oro

 • Ångest

 • Depression/nedstämdhet

 • Utmattningssyndrom

 • Sömnproblematik

 • Smärta

 • Abstinensbesvär

 • Beroendeproblematik

Några av de mest upplevda effekterna

 • Starkt rogivande/lugnande

 • Avslappnande för kropp & sinne

 • Ökad koncentration/medvetenhet

 • Ökad vitalitet - vid depression/utmattning

 • Lindring av oro/ångest/drogsug

 • Förbättrar sömnen

 • Minskning av abstinenssymptom